Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
motoskola logo

          

MĀCĪBU MOTOCIKLI-TĀDI PAŠI KĀ EKSĀMENĀ


KAWASAKI ER6N

89,5% no maniem audzēkņiem nokārto eksāmenu CSDD ar pirmo reizi.

AKCIJAS

Atved draugu un saņem braukšanas stundu par brīvu

***

Nāc mācīties un saņem 10% atlaidi šajos motoveikalos

***

CSDD ONLINE TESTS

Ceļu satiksmes likums (izvilkums)24.pants. Transportlīdzekļu vadītāju un atsevišķu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku vecuma ierobežojumi


(1) Lai iegūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, personai ir jābūt sasniegušai šādu vecumu:


1) 14 gadus — AM kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;


2) 16 gadus — A1 un B1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;


3) 18 gadus — A2, B, BE, C1 un C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;


4) 21 gadu — C, CE, D1, D1E, TRAM un TROL kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;


5) 24 gadus — A, D un DE kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. A kategorijas vadītāja apliecību var iegūt persona, kura sasniegusi 20 gadu vecumu, ja tās A2 kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi. Vadīt triciklus, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus, atļauts personai, kura sasniegusi vismaz 21 gada vecumu;


6) 16 gadus — A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai;


7) 17 gadus — visu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.


(2) Personas, kuras atrodas militārajā dienestā, var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību no 19 gadu vecuma.


(3) Apmācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.


(4) Braukt ar velosipēdu bez pilngadīgas personas pavadības, vadīt pajūgu, jāt vai dzīt ganāmpulku pa ceļu atļauts no 12 gadu vecuma.


(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 20.punktu)


Pilns likuma teksts atrodams šeit.